FundacjaWspierania
InicjatywEkologicznych

ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków
tel./fax: 012 631 57 31

http://www.fwie.eco.pl;biuro@fwie.eco.pl

WZMOCNIENIE DZIAŁALNOŚCI INTERWENCYJNEJ
W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej
z programu Środki przejściowe PL2004/016-829.01.02.02

IhomeI Iinformacje o projekcieI Iważne adresyI IaktualnościI Io nasI IkontaktI
PORADNICTWO PRAWNE:    

Baza adresów elektronicznych 
zawiera listę 153 gmin monitorowanych pod kątem prowadzenia publicznego wykazu danych 
o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku w formie elektronicznej na stronach BIP

 NA TERENIE WSZYSTKICH MONITOROWANYCH GMIN 
ZNAJDUJĄ SIĘ OBSZARY NATURA 2000

W bazie umieszczono adresy stron internetowych, pod którymi gminy zamieszczają informacje o dokumentach dotyczących środowiska (ogłoszenia o wszczęciu postępowania administracyjnego, wnioski na realizację inwestycji mających wpływ na środowisko, informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wnioski o wycinkę drzew etc.). (zobacz)

 
WARSZTATY:
"Jak skutecznie uczestniczyć w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji zagrażających środowisku" 11-13 czerwca 2007 r.
MONITORING ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI
O ŚRODOWISKU
(zobacz)
 
PUBLIKACJE:
INFORMACJE O ŚRODOWISKU:

-baza adresów www, pod którymi gminy publikują dokumenty zawierające informacje o środowisku (zobacz)

-oprogramowanie "MONITORING" narzędzie ułatwiające monitoring dostępu do informacji (zobacz)

 
 
IhomeI Iinformacje o projekcieI Iważne adresyI IaktualnościI Io nasI IkontaktI
Licznik odwiedzin
Licznik (http://cenebit.biz/liczniki)