FundacjaWspierania
InicjatywEkologicznych

ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków
tel./fax: 012 631 57 31

http://www.fwie.eco.pl;biuro@fwie.eco.pl

WZMOCNIENIE DZIAŁALNOŚCI INTERWENCYJNEJ
W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej
z programu Środki przejściowe PL2004/016-829.01.02.02

IhomeI Iinformacje o projekcieI Iważne adresyI IaktualnościI Io nasI IkontaktI
PORADNICTWO PRAWNE:    

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

Mamy przyjemność poinformować oraz jednocześnie zaprosić Państwa na organizowane przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych warsztaty pt.:

„Jak skutecznie uczestniczyć w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją
inwestycji zagrażających środowisku” w
dniach 11-13 czerwca 2007

Celem warsztatów jest zapoznanie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób przygotowujących się do podjęcia pracy w organizacjach z najnowszymi regulacjami prawnymi w zakresie ochrony środowiska, tak aby umieli z nich korzystać w codziennej działalności organizacji, wspierali i monitorowali ich wdrażanie, także przygotować ich do realizacji projektów w tym zakresie.

Warsztaty skierowane są także do przedstawicieli samorządów. Chcemy wzmocnić administrację ochrony środowiska, a także zapoznać jej przedstawicieli ze specyfiką działania organizacji ekologicznych Poprzez udział w warsztatach osób z różnych środowisk chcemy umożliwić wymianę poglądów i zainicjować współpracę.

MIEJSCE
Warsztaty odbywają się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym “Pod Dębami” w Osieczanach koło Myślenic (30 km na południe od Krakowa), u podnóża Beskidu Średniego.

KOSZTY UCZESTNICTWA
Koszty uczestnictwa w warsztatach (obejmujące opłatę za wykłady, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie w hotelu na czas trwania warsztatów, pełne wyżywienie i przejazd z/do Krakowa) pokrywa Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Ilość miejsc ograniczona.Informację o zakwalifikowaniu na warsztaty i szczegółowe informacje organizacyjne prześlemy po wyrażeniu przez Państwa chęci uczestnictwa i odes­łaniu blankietu zgłoszeniowego dołączonego do programu warsztatów (pierwszeństwo mają przedstawiciele organizacji pozarządowych a także przedstawiciele administracji samorządowej z mniejszych gmin).

Zgłoszenie uczestnictwaprosimy dokonaćco najmniej na tydzień przed rozpoczęciem warsztatów.

punktor prawo do informacji
punktor dyżury prawnika
 
WARSZTATY:
"Jak skutecznie uczestniczyć w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji zagrażających środowisku" 11-13 czerwca 2007 r.
punktor zaproszenie
punktor program
punktor materiały warsztatowe
MONITORING ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI
O ŚRODOWISKU
(zobacz)
 
PUBLIKACJE:
punktor

raport z monitoringu

punktor poradnik "Jak skutecznie uczestniczyć w postępowaniach administracyjnych?"
INFORMACJE O ŚRODOWISKU:

-baza adresów www, pod którymi gminy publikują dokumenty zawierające informacje o środowisku (zobacz)

-oprogramowanie "MONITORING" narzędzie ułatwiające monitoring dostępu do informacji (zobacz)

 
 
IhomeI Iinformacje o projekcieI Iważne adresyI IaktualnościI Io nasI IkontaktI


Licznik odwiedzin
Licznik (http://cenebit.biz/liczniki)