FundacjaWspierania
InicjatywEkologicznych

ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków
tel./fax: 012 631 57 31

http://www.fwie.eco.pl;biuro@fwie.eco.pl

WZMOCNIENIE DZIAŁALNOŚCI INTERWENCYJNEJ
W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej
z programu Środki przejściowe PL2004/016-829.01.02.02

IhomeI I informacje o projekcie I Iważne adresyI IaktualnościI Io nasI IkontaktI
PORADNICTWO PRAWNE:     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską,
w ramach Programu Środki Przejściowe 2004

Celem projektu są kompleksowe działania w zakresie bardziej efektywnego korzystania przez obywateli i organizacje społeczne z prawa do informacji o środowisku i jego ochronie, tym samym zwiększenia aktywnego udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska i jego użytkowania. Projekt w szczególności dotyczy problematyki upowszechniania, poszerzania, usprawnienia dostępu do informacji o środowisku oraz monitorowania aktualnego stanu rzeczy, a to poprzez:

I.Udzielanie pomocy prawnej w tym zakresie;

II. Przeprowadzenie szkoleń dla działaczy społecznych;

III. Monitorowanie działań gmin w zakresie udostępniania informacji o środowisku oraz opracowanie i upublicznienie raportu z monitoringu;

IV. Przygotowanie internetowej bazy adresów elektronicznych zawierających informacje o środowisku;

V. Opracowanie, umieszczenie w  internecie oraz wydanie poradnika  „Jak skutecznie uczestniczyć w postępowaniach administracyjnych?” m.in. z wybranym orzecznictwem sądów administracyjnych.

Zasięg projektu: ogólnopolski

Okres realizacji: II - XI 2007 r.

punktor prawo do informacji
punktor dyżury prawnika
 
WARSZTATY:
"Jak skutecznie uczestniczyć w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji zagrażających środowisku" 11-13 czerwca 2007 r.
punktor zaproszenie
punktor program
punktor materiały warsztatowe
MONITORING ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI
O ŚRODOWISKU
(zobacz)
 
PUBLIKACJE:
punktor

raport z monitoringu

punktor poradnik "Jak skutecznie uczestniczyć w postępowaniach administracyjnych?"
INFORMACJE O ŚRODOWISKU:

-baza adresów www, pod którymi gminy publikują dokumenty zawierające informacje o środowisku (zobacz)

-oprogramowanie "MONITORING" narzędzie ułatwiające monitoring dostępu do informacji (zobacz)

 
 
IhomeI I informacje o projekcie I Iważne adresyI IaktualnościI Io nasI IkontaktI


Licznik odwiedzin
Licznik (http://cenebit.biz/liczniki)