FundacjaWspierania
InicjatywEkologicznych

ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków
tel./fax: 012 631 57 31

http://www.fwie.eco.pl;biuro@fwie.eco.pl

WZMOCNIENIE DZIAŁALNOŚCI INTERWENCYJNEJ
W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej
z programu Środki przejściowe PL2004/016-829.01.02.02

IhomeI Iinformacje o projekcieI I ważne adresy I IaktualnościI Io nasI IkontaktI
PORADNICTWO PRAWNE:     Środowisko i gospodarka wodna- system informacji prawnej (serwis prowadzony przez Ministerstwo Środowiska) -http://www.mos.gov.pl/sip/index.htm

Centrum Informacji o Środowisku.Centrum udostępnia informacje o środowisku i jego ochronie, upowszechniając wiedzę na ten temat. Nasza działalność ukierunkowana jest na zaspokojenie potrzeb całego społeczeństwa a szczególności administracji i przedsiębiorców w tym zakresie -http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal

Biuletyn Informacji Publicznej-urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celupowszechnego udostępniania informacji publicznej-http://www.bip.gov.pl

 

punktor prawo do informacji
punktor dyżury prawnika
 
WARSZTATY:
"Jak skutecznie uczestniczyć w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji zagrażających środowisku" 11-13 czerwca 2007 r.
punktor zaproszenie
punktor program
punktor materiały warsztatowe
MONITORING ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI
O ŚRODOWISKU
(zobacz)
 
PUBLIKACJE:
punktor

raport z monitoringu

punktor poradnik "Jak skutecznie uczestniczyć w postępowaniach administracyjnych?"
INFORMACJE O ŚRODOWISKU:

-baza adresów www, pod którymi gminy publikują dokumenty zawierające informacje o środowisku (zobacz)

-oprogramowanie "MONITORING" narzędzie ułatwiające monitoring dostępu do informacji (zobacz)

 
 
IhomeI Iinformacje o projekcieI I ważne adresy I IaktualnościI Io nasI IkontaktI


Licznik odwiedzin
Licznik (http://cenebit.biz/liczniki)